Åpenhetsloven og aktsomhetsvurderinger

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som ble introducert 2022 og skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

Med åpenhetsloven kan alle kreve å få informasjon fra virksomhetene om hvordan de håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Dette kalles for informasjonskrav.

En aktsomhetsvurdering er en prosess eller en arbeidsmetode for å kartlegge, forebygge, gjøre rede for og følge opp hvordan en virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av sin virksomhet knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

OCHs Aktsomhetsvurderinger – Metode og Resultat

Risikovurderingen vurderer for samsvar og finansiell risiko. Samsvarsrisikoer inkluderer identifisering og vurdering av reelle rettighetshavere, politisk eksponerte personer, sanksjoner og overvåkningslister, og et stort spekter av risikoer knyttet til bestikkelser og korrupsjon, narkotikahandel, menneskerettighetsbrudd (f.eks. tvangsarbeid, barnearbeid, slaveri), miljøkriminalitet, terrorisme og forretningskriminalitet (f.eks. skatteunndragelse, hvitvasking, konkurranse). Finansiell risiko omfatter kreditt- og likviditetsrisiko vurdert gjennom konsoliderte rapporter fra kredittinformasjonsinstitusjoner. Vi har brukt et automatisert tredjeparts due diligence- verktøy (Compliance Catalyst) for å vurdere disse risikoene som en del av vårt rammeverket for leverandørstyring.

En risikobasert tilnærming er benyttet for å velge relevante leverandører for risikovurderingen. Leverandører i den øverste 95 % forbruksgrensen ble valgt, noe som tilsvarer totalt 15 leverandører.

Risikoanalysen viste at ingen av de 15 leverandørene var forbundet med vesentlige risikoer, noe som betyr at det ikke er nødvendig å iverksette tiltak på grunn av risikoer knyttet til menneskerettigheter og humane arbeidsforhold.

For mer informasjon, se rapporten.