Besøksklinikker - Nord-Norge

Kirkenes er vi tilstede og har brukerkonsultasjoner ca. en gang i måneden for de pasientene som ikke kan reise til Tromsø av en eller annen grunn.

Er en klinikk og ett sykehus vi besøker ofte – vi behandler pasienten der de befinner seg i rehabiliteringsmiljøet i gjenopptrening på klinkken