Besøksklinikker - Oslo med omeng

SunnaasOCH ved Sunaas sykehus holder åpent tirsdager og torsdager 09:00 – 15:00.

Ortopediingeniørene på Sunnaas heter Karen Alkanger og Mette Mjelde, og er på Sunnaas hver tirsdag og torsdag.

I tillegg er ortopediingeniør Kristina Tominich tilstede som ekstraressurs ved protesetilpasninger. Hun har også klinikk en onsdag pr. mnd for å følge opp pasienter på Nesodden som for eksempel tidligere har vært på Sunnaas.

Nana Lise Broch deltar i analyser knyttet til bevegelseslaboratoriet ved sykehuset.De tar alle mål og tilpasser ortoser, proteser og andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel.

Ortopediingeniørene har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene, legene og ergoterapeutene i klinikken.

OCH ved Akershus universitetssykehus holder åpent på fredager.

Ortopediingeniørene på AHUS heter Linn Ottem-Frydenberg, Mads Truelsen og Kavita Kerai, og er på AHUS hver fredag. De tar alle mål og tilpasser proteser og ev andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel. Ortopediingeniørene har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene og kirurgene i klinikken.

OCH ved Martina Hansen holder åpent mandager og torsdager 09:00 – 15:00

Ortopediingeniørene på Martina Hansens Hospital heter Sigrid D. Normann, Sondre Rike og Torjus Snare, og er på MHH hver mandag og torsdag. De tar begge mål og tilpasser ortoser, proteser og andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel. Ortopediingeniørene har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene, kirurgene og ergoterapeutene i klinikken.

OCH ved Diakonhjemmet åpent fredager etter avtale 08:30 – 11:30

Ortopediingeniøren på Diakonhjemmet heter Mads Truelsen, og er på Diakonhjemmet tirsdag og fredag etter avtale.

De tar begge mål og tilpasser ortoser, proteser og andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel. Ortopediingeniørene har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene, kirurgene og ergoterapeutene i klinikken.

OCH ortopedi ved Fram holder åpent mandager eller etter avtale/behov.

Ortopediingeniøren på Fram heter Mads Truelsen, og er på Fram hver mandag. Han tar alle mål og tilpasser ortoser, proteser og andre ortopediske hjelpemidler som erstatter eller gjenoppretter en tapt funksjon i en kroppsdel. Ortopediingeniøren har et tett og godt samarbeid med fysioterapeutene i klinikken.